Política de privacidade

Se estás aquí é porque te preocupa que cumpramos coa política de privacidade e de protección de datos na nosa web.

Alégranos verte por aquí e invitámoste a ler esta política de privacidade na súa totalidade.

 

Recomendación previa

Dámosche a benvenida a esta web e recomendámosche que leas a nosa política de Privacidade. Esta describe o xeito no que clubparapenteferrol.com recaba e utiliza información sobre as persoas vencelladass a el a través desta web.

Nesta web respéctanse e cóidanse os datos persoais dos/das usuarios/as. Como tal, debes saber que os teus dereitos están garantidos. Esforzámonos en crear un espacio seguro e fiable.

É preciso advertir que esta Política de Privacidade podería variar en función de esixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que se aconsella ás persoas usuarias que a visiten periódicamente. Será aplicable en caso de que os/as usuarios/as decidan cumplimentar algún formulario de calquera dos formularios de contacto onde se recaben datos de carácter persoal.

CLUB PARAPENTE FERROL axustou esta web ás esixencias da LOPD (Lei Orgánica de Protección de Datos).

 

Regulacións legais que cumpre esta Política de Privacidade

Club Parapente Ferrol axustou esta web ás esixencias de:

 

Envío e rexistro de datos de carácter persoal

A efectos do previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, CLUB PARAPENTE FERROL,  con  CIF: G70149497, informa ó/á usuario/a de que é titular dun ficheiro de datos de carácter persoal inscrito ante o R.G.P.D. (Registro General de Protección de Datos), nos que quedan incorporados os seus datos e son tratados co fin de prestarlle os servizos solicitados e enviarlle a información con respecto ós servizos que poidan ser do seu interese.

O envío de datos de carácter persoal é obrigatorio para contactar e/ou asociarse a CLUB PARAPENTE FERROL.

Asemade, o feito de non facilitar os datos persoais requeridos, ou o non aceptar a presente política de protección de datos, supón a imposibilidade de procesar as solicitudes realizadas nesta web.

Os datos persoais que recolle e almacena esta web están detallados no Aviso Legal.

 

Información persoal que recolle esta web

Cando un/unha usuario/a se conecta a esta web para comentar un post, mandar un correo electrónico ó/á titular, publicar no blogue ou subscribirse a él, realizar algunha contratación de servizos ou formación, etc. está facilitando información de carácter persoal da que é responsable CLUB PARAPENTE FERROL.

Esa información pode incluir o teu enderezo IP, nome, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono, información de pago e outra información demográfica. Ó facilitar esta información, o/a usuario/a dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, empregada, xestionada, e almacenada por CLUB PARAPENTE FERROL, só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

 

Servizos de terceiros que empregamos nesta web

  • Hosting: Dinahosting, empresa que proporciona protocolos SSL para que os teus datos permanezan a salvo dos hackers ou doutra persoa que intente roubar dita información. Consulta aquí a súa política de privacidad.
  • Plataforma webWordPress.org, cuxa política de privacidade podes consultar aquí.
  • Google Analytics.
  • Whatsapp: Whatsapp.com a súa política de privacidade podes consultala aquí.

Os/as usuarios/as poderán darse de baixa en calquera intre dos servizos prestados por clubparapenteferrol.com na mesma Newsletter.

En cumprimento da normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal, tanto ó subscribirse a este blogue como ó efectuar algún comentario en calquera das súas páxinas e/ou entradas, así como ó cumprimentar o formulario de socio/a ou de seguidor/a a persoa usuaria consinte:

  1. O tratamento dos seus datos persoais no entorno de wordpress conforme ás súas políticas de privacidade.
  2. O acceso de CLUB PARAPENTE FERROL ós datos que, dacordo coa infraestructura de wordpress, necesite o/a usuario/a aportar, ben para a subscrición ó blogue. ben para facer e/ou recibir comentarios no mesmo.
  3. A súa integración ó grupo de Whatsapp de socios/as ou de seguidores/as do Club Parapente Ferrol.

Dacordo ó establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os datos persoais que o/a usuario/a envíe a través desta web serán incorporados a un Ficheiro de SOCI@S DO CLUB titularidade de CLUB PARAPENTE FERROL, con domicilio en Raxón nº77 Cobas, Ferrol. Ditos ficheiros tenen implementadas tódalas medidas técnicas e organizativas de seguridade establecidas no Real Decreto 1720/2007, de desenrolo da LOPD.

CLUB PARAPENTE FERROL non vende, aluga nin cede a terceiras persoas datos de carácter persoal que poidan identificar ó/á usuario/a, nin o fará no futuro, sen o seu consentimento previo. Nembargantes, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros/as profesionais para organizar formacións ou efectuar servizos; neses casos, requerirase consentimento ós/ás usuarios/as informando sobre a identidade do/da colaborador/a e a finalidade de dita colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

 

Exactitude e veracidade dos datos

O/a usuario/a é a única persoa responsable da veracidade e corrección dos datos que remita a clubparapenteferrol.com exonerando ó/á Prestador/a de calquera responsabilidade ó respecto. Os/as usuarios/as garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O/a usuario/a acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

 

Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición

Os dereitos dos/das usuarios/as son os siguintes:

  • Dereito a preguntar qué datos persoais almacenamos sobre o/a usuario/a en calquera momento.
  • Dereito a pedirnos que actualicemos ou corrixamos de forma gratuita datos incorrectos ou desfasados que almacenemos sobre a persoa usuaria.
  • Dereito a darse de baixa de calquera comunicación de marketing que poidamos enviarlle ó/á usuario/a.

A persoa interesada poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través do correo postal no enderezo: Raxón nº77 Cobas, Ferrol (A Coruña), ou no correo electrónico: club@clubparapenteferrol.com xunto coa proba válida en dereito, como fotocopia do D.N.I. ou equivalente, indicando no asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

 

Aceptación e consentimento

O/a usuario/a declara que foi informado/a das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de CLUB PARAPENTE FERROL en forma e para as finalidades indicadas no aviso legal.

 

Cambios na presente política de privacidade

CLUB PARAPENTE FERROL resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. En ditos supostos, o/a Prestador/a anunciará nesta páxina dos cambios introducidos con razonable antelación á súa posta en práctica.

 

Correos comerciais

Dacordo coa LSSICE, clubparapenteferrol.com non efectúa prácticas de SPAM, polo que non envía correos comerciais por vía electrónica que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo/a usuario/a. En consecuencia, en cada un dos formularios da páxina web, o/a usuario/a ten a posibilidade de dar o seu consentimento expreso para recibir o boletín, con independencia da información comercial puntualmente solicitada.

 

Agradecémosche o tempo adicado a ler esta Política de Privacidade. Ante calquera dúbida, podes contactar connosco en: club@clubparapenteferrol.com

 

A Política de Privacidade foi actualizada por última vez o 02-06-2020.

Escríbenos

En breve che contestaremos.

Copyright
Call Now Button
× Whatsapp